Contact Us

Corporation Programme Management Unit

Region Designation Officers Name Contact Details CPMU Email id
Ahmedabad

CPC Dr. Shruti Patel
9727721500
cpc.health.ahmedabad@gmail.com

CFO Aesha Sanghavi
9727721498
cfo.health.amc@gmail.com

C M&E Piyush Patel
Geeta Parmar
9727721487
9727721622
cpc.health.ahmedabad@gmail.com

FA Rakesh Patel
9727721491
Bhavnagar

CPC Mr. Vishalbhai Raval
9727779760
cpc.health.bhavnagar@gmail.com

CFO Mr. Raju Dankhara
9727779780

C M&E Mr. Bhavesh Borisagar
9727776886

Accountant Miss Daxaben Khasiya
7567568056
Gandhinagar

CPC Dr. Sharddha Rajput
9099906348
cpc.health.gandhinagar@gmail.com

CFO Sanjay Makwana 9624960917

C M&E Gayatri joshi 9099911694

Accountant Vijaysinh Chavada
9099916351
Jamnagar

CPC Brijesh Jani
7574876600
cpc.health.jamangar@gmail.com

CFO Viral Khira
8238006432
cfo.health.jamangar@gmail.com

C M&E Maghodia Jitendra
7575805775
cpc.health.jamangar@gmail.com

Accountant Tanna Hiren
8238006496
cpc.health.jamangar@gmail.com
Junagadh

CPC Mr.K.P.Bhandari 9727705503 cpc.health.junagadh@gmail.com
CFO Mr. J R Chauhan 9727702834

C M&E Mr. K P Bhandari
9727702835

Accountant Vacant
-
Rajkot

CPC Vacant
-
cpc.health.rajkot@gmail.com

CFO Mr. Pankaj P. Dethariya
9824821477
cfo.health.rajkot@gmail.com

C M&E Ms. Avni P. Pandya
Mr. Krunal J. Harsora
9714629584
9824505511
cpc.health.rajkot@gmail.com

Accountant Mr. Jayesh D. Lagdhirka
7623872323
cpc.health.rajkot@gmail.com
Surat

CPC Dr. Sneha mistri
9099007984
cpc.health.surat@gmail.com

CFO Pritesh Pandya
7069300101
cfo.health.surat@gmail.com


C M&E Minaxi Kantharia
9099007987
mne2_smcsurat@yahoo.com
Prakash vaghela
7567864024
mne_smcsurat@yahoo.com

Accountant Hitesh Tandel
Tejal Vashi
9099007988
7567860416
cfo.health.surat@gmail.com
Vadodara
CPC Tushar Joshi
8238018682
cpc.health.vadodara@gmail.com

CFO Gunvant Raval
8238018684
fa_vadodara@yahoo.com


C M&E Javnik Shah
8238018686
m.e_vadodara@yahoo.in
Rachna Pandya
9979895649
m.e_vadodara@yahoo.in

Accountant Shivangi Vyas
9586398996
fa_vadodara@yahoo.com
Go to Navigation